Звіт після поїздки

Протягом наступних двох тижнів по завершенні дослідницької поїздки до однієї з шести країн (Австрія, Німеччина, Норвегія, Польща, Швейцарія, Швеція) і поверненні в Україну усі учасники готують звітні матеріали (аналітичний, описовий, фінансовий) та зустрічаються у Фонді, організовуючи презентацію здобутого досвіду під час поїздки. 
 

Звіт щодо проведених зустрічей

До написання програмного звіту долучаються усі учасники групи. Координатор слідкує за своєчасним поданням інформації і зводить звіт у єдине ціле. 

У програмному звіті зазначається інформація про кожну зустріч:
 

дата проведення ⇒ назва установи/організації + короткий опис її діяльності ⇒ теми, що обговорювались + підтверджувальне фото з місця зустрічі.


Також додаються контакти осіб, які проводили/організовували зустрічі в країні дослідження.
 

Приклад:

Понеділок, 1 вересня, 2013

Швейцарський парламент

Основні теми, що обговорювались: елементи швейцарської політичної системи, законотворчий процес

Швейцарський парламент складається з двох палат – Національної ради та Ради кантонів, які мають рівні права. Проекти законів можуть подаватися урядом, парламентом, а також громадськістю, і мають пройти обговорення та узгодження в обох палатах парламенту.

Контакти:

Claudio Fischer, Ambassador, head of International relations of the Federal Assembly
Tel: +41 79 277 55 67
E-mail: Claudio.fischer@parl.admin.ch


Вироблення рекомендацій для України

Беручи за основу прогресивний досвід країни – об’єкту вивчення, кожен учасник окремо або спільно з групою напрацьовує і складає рекомендації для України в тій сфері, яку досліджує. 

Це мають бути актуальні поради і конкретні пропозиції для профільних міністерств, агенцій у формі відкритого листа-звернення, проекту або статті стосовно змін, які можна було б запроваджувати в Україні.  
 

Публікації: статті, звітні матеріали

Написання статті (публікується в ЗМІ) або звітного матеріалу (публікується на сайті Фонду) – важливий етап участі у Програмі, і є обов’язковим для виконання кожним учасником. 

Збір і опрацювання інформації допомагають учасникам краще зрозуміти країну дослідження і виокремити той прогресивний досвід, який би був корисним, актуальним і реальним для втілення в Україні.
 

  • Збір інформації

Важливо пам’ятати, що якісний матеріал починається зі всебічного вивчення теми і зі збору інформації!

Оскільки статті будуть друкуватися в періодичних виданнях, таких як «Український тиждень», «День», «Урядовий кур’єр» тощо, необхідно доповнювати фактаж цитатами експертів (як закордонних, так і українських), інтерв’ю, коментарями.

Ваша стаття – це мінімум загальнодоступних даних з Інтернету, і максимум унікальної інформації з перших вуст.

Обов’язково проводьте в статті паралель між прогресивною країною, яку вивчаєте, і українськими реаліями.
Вказуйте на те, що в нашій країні є неправильним і неефективним, і пропонуйте, ЯК це можна змінити.
 

  • Обсяг статті

Від 3 до 8 тис. друкованих знаків без пробілів (від 1-ї до 3-х сторінок у Word).  

Якщо це звітний матеріал, який розміщуватиметься на сайті Фонду, обсяг може бути більшим.
  

Розробка і втілення власних проектів

Фонд заохочує учасників бути активними у соціальному житті. На базі отриманого досвіду прогресивних країн, пропонувати власні проекти для України, або ж долучатись до інших проектів, що впроваджуються. 

Фонд не обмежує учасників в творчості. Звітні матеріали можна супроводжувати відео, презентаціями, будь-якими вашими оригінальними рішеннями!
 

 

Усі звітні матеріали¸ окрім фінансового, надсилати на

 

rm@bhfoundation.com.ua 

 

Обов’язково в темі листа вказувати: 

Звіт, країна дослідження, дата поїздки (Звіт, Австрія, 01.01. – 07.01.2014)

 


Будь-які питання узгоджувати з координатором програми

Романом Мельником
rm@bhfoundation.com.ua

 

Фінансовий звіт

Містить перелік усіх витрат за проектом у відповідності до статей затвердженого бюджету. До звіту додаються копії первинних документів, на основі яких відбувалась оплата, та розрахунково-платіжних документів, що підтверджують факт оплати. 

Загальний фінансовий звіт має включати накопичувальні витрати всього проекту, а також дані, зазначені в проміжному фінансовому звіті.
 

Увага! Під час складання фінансового звіту просимо враховувати наступне:

  1. Звіт формується за статтями попередньо затвердженого бюджету. 
  2. Група повинна підтвердити Фонду всі витрати з поїздки. Для цього слід збирати всі квитки, чеки з готелів, рахунки за харчування.
  3. Фінансову звітність Фонду здає фінансовий координатор групи.З приводу фінансової звітності контактувати з Головним бухгалтером
Ринкова Марія

finance@bhfoundation.com.ua
 

 


Завантажити:


Завантажити форму для фінансової звітності ⇒