Активні громадяни


“Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.


Проект стартував в 2009 році та реалізується більше ніж у 40 країнах Близького Сходу, Північної Африки, Європи, Південної та Східної Азії.

Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань та навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог.

В Україні проект розрахований на розвиток серед молоді знань та навичок, які б сприяли міжкультурному діалогу та вирішенню конфліктів в масштабі всієї України, насамперед на Сході України.
 

Основні компоненти проекту включають

  • Тренінгові семінари для молоді, які охоплюють вміння ефективної взаємодії для кращого розуміння місцевих громад і глобальної взаємозалежності, питання сталого розвитку для запровадження позитивних змін, навички планування і менеджменту проектів.
  • Поширення учасниками отриманих знань у своїх громадах серед молоді.
  • Проекти соціальної дії, які будуть розроблятися і запроваджуватися учасниками програми на основі набутих знань та їх поглядів на потреби розвитку своїх громад.
  • Обміни і контакти, які надають можливість учасникам продемонструвати свої досягнення, поділитися досвідом і встановити мережі та партнерство як в Україні так і за кордоном.

Потенційні учасники проекту – активні громадяни, які

  • Мають сильне почуття власної соціальної свідомості;
  • Знають та розуміють місцеву громаду;
  • Володіють навичками планування, керування та управління власним та суспільним проектом;
  • Є відповідальними щодо сталого розвитку;
  • Цінують ефективність та є відкритими до різних підходів;
  • Хочуть досягти суспільних змін співпрацюючи з іншими.

Завантаження


21.01.2015