Досвід Швейцарії. Звіт групи.

Понеділок, 10 листопада 2014

Женевська школа дипломатії і міжнародних відносин

Основні теми, що обговорювались: структура, програми і напрями досліджень Університету, практична методика підготовки молодих фахівців у міжнародних відносинах, роль дипломатії у врегулюванні конфліктів, досвід і навички дипломатів у міжнародних відносинах. 

Женевська школа дипломатії і міжнародних відносин – один з провідних приватних університетів Швейцарії у сфері міжнародних відносин. Університет готує професійних фахівців з багатьох країн світу, а склад його професорів, серед яких є сильні теоретики і досвідчені практики-важковаговики, охоплює представників усіх континентів нашої планети.
 
Контакти:
Mariana Alba, Special Business Adviser to the President
T.: +41 22 300 33 77
E-mail: m.alba@genevadiplomacy.ch

Женевський центр з питань політики безпеки 

Основні теми, що обговорювались: структура, програми та напрямки діяльності Центру, методика і підходи в аналізі, прогнозуванні подій у міжнародних відносинах, сучасні виклики безпеці в/довкола України. 

Женевський центр з питань політики безпеки є провідним неурядовим аналітичним центром Швейцарії у сфері міжнародних відносин і політики безпеки. Окрім дослідження та вироблення рекомендацій для урядових і неурядових структур, Центр займається підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у відповідній сфері.
 
Контакти:
Alexandra Tokareva, Senior Programme Officer, Regional Development Programme
T.: +41 22 730 96 18
E-mail: a.tokareva@gcsp.ch

Велика Женевська рада

Основні теми, що обговорювались:
 1. Структура і функції Женевської кантональної ради;
 2. Характеристика та особливості виборчої системи на рівні кантонів;
 3. Фактичний вплив (і приклади) прямої демократії на законодавчі питання
 4. Структура податкової системи та особливості кантональних податкових законів.
 5. Охорона навколишнього середовища кантону і його екологічне законодавство.
Велика Женевська рада – однопалатний законодавчий орган Женевського кантону. Велика рада була створена в 1457 році, і складається з 100 депутатів, які обираються кожні чотири роки.
 
Контакти:
Laurent Koelliker, Deputy Secretary General.
Tel.: 022 327 97 02
E-mail: Laurent.Koelliker@etat.ge.ch

Світовий економічний форум

Основні теми обговорення: ініціатива Партнерство проти корупції, боротьба з корупцією.

Партнерство проти корупції – ініціатива Світового економічного форуму, спрямована на боротьбу з корупцією на рівні приватного сектору, що об’єднує провідні компанії світу.
 
Контакти:
Lauren Silveira, Community Associate, Partnering Against Corruption Initaitive
Laura Clementi, Communications Specialist, Public Engagement Team
Tel: +41 (0) 22 869 1212
E-mail: Laura.Clementi@weforum.org
Lauren.Silveira@weforum.org

Lundin Petroleum SA, Switzerland

Основні теми, що обговорювались: корпоративна соціальна відповідальність, імідж міжнародних компаній, 

Lundin Petroleum SA – шведська компанія, що спеціалізується на розвідці і розробці родовищ, та на виробництві нафти і газу. У своїй роботі компанія надає велику увагу корпоративній соціальній відповідальності. Один з її головних офісів знаходиться у м. Женева, Швейцарія.
 
Контакти:
Christine Batruch, Vice-President Corporate Responsibility
Tel.: +41 22 59 51030
E-mail: Christine.batruch@lundin.ch

Вівторок, 11 листопада 2014 року

Фундація «Філіас»

Основні теми обговорення: корпоративна соціальна відповідальність в Швейцарії

Основними елементами корпоративної соціальної відповідальності є боротьба з безробіттям та соціальним виключенням, захист довкілля. Серед основних напрямків роботи фундації – запровадження практик корпоративної соціальної відповідальності для малих та середніх підприємств, проведення тренінгів для неконкурентних на ринку праці осіб, корпоративне волонтерська діяльність.
 
Контакти:
Annika Hartmann de Meuron, CSR Specialist
Tél. +41 (0)22 308 46 50
E-mail: Annika.hartmann@philias.org

Світова організація торгівлі 

Основні теми, що обговорювались: історія створення, структура та сфери компетенції, вирішення суперечок, сучасні тенденції розвитку і виклики СОТ. 

Світова організація торгівлі – міжнародна міжурядова організація, створена 1995 року як спадкоємиця Всесвітньої угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), яка займається питаннями зниження торгових бар`єрів та вирішення суперечок між країнами світу і як наслідок - покращення міжнародної торгівлі. Штаб-квартира СОТ знаходиться у м. Женева.
 
Контакти:
Emmanuelle Ganne, Counsellor, Information and External Relations Division
Máire Ní Mhaidín Kiiamov, Information and External Relations Division
Tel: +41 22 739 5590
E-mail: Emmanuelle.ganne@wto.org
Maire.NiMhaidin@wto.org

Женевський інститут міжнародних відносин і розвитку 

Основні теми, що обговорювались: історія, структура та діяльність Інституту, його роль у підготовці професійних кадрів у міжнародних відносинах, Швейцарія і Європейський Союз. 

Женевський інститут міжнародних відносин і розвитку є одним з найстаріших і найавторитетніших у світі навчальних закладів з підготовки професіоналів у сфері міжнародних відносин, дипломатичних і політичних кадрів різних країн світу.
 
Контакти:
Dominic Eggel (Senior Representative, PhD, International Programmes)
Tel: + 41 22 908 58 02
E-mail: Dominic.eggel@graduateinstitute.ch

Середа, 12 листопада, 2014

Швейцарський медіахолдінг SRG SSR 

Основні теми, що обговорювались: особливості ЗМІ в Швейцарії, свобода слова у швейцарських засобах інформації, об’єктивність під час висвітлення новин періоду революції гідності та періоду проведення АТО.

Швейцарські ЗМІ відомі своєю свободою слова у засобах масової інформації. Це яскраво виражається, в першу чергу, в роботі редакцій SRG, кожна з яких має свою політику висвітлення подій - кожна редакція незалежна. Журналіст сам обирає вектор, по якому він рухає інформацією. Важливо відмітити, що велику роль медіахолдінг приділяє сааме освіті та кар'єрі.
 
Контакти:
Olga Dragomirova, SRG SSR, swissinfo.ch - Kommunikation+Marketing
Tel.: +41 31 350 95 16
E-mail: olga.dragomirova@swissinfo.ch

Швейцарський парламент

Основні теми, що обговорювались: 
 1. Структура Федерального парламенту і законодавчий процес
 2. Основи федералізму в Швейцарії і децентралізації влади на трьох рівнях: федеральному, кантональному і комунальному
 3. Унікальні інструменти прямої демократії, що сприяють максимально ефективній участі демократичного суспільства в процесі прийняття рішень.
Швейцарський парламент складається з двох палат – Національної ради та Ради кантонів, які мають рівні права. Проекти законів можуть подаватися урядом, парламентом, а також громадськістю, і мають пройти обговорення та узгодження в обох палатах парламенту. Інструменти прямої демократії: референдуми, популярні ініціативи та подання петицій.
 
Контакти:
Claudio Fischer, Ambassador, head of International relations of the Federal Assembly
Tel: +41 79 277 55 67
E-mail: Claudio.fischer@parl.admin.ch

Федеральний департамент поліції і юстиції

Основні теми, що обговорювались: судова система Швейцарії, боротьба з корупцією.

Система судочинства організована на трьох рівнях: комунальному, кантональному та федеральному. До компетенції федерального судочинства належить розгляд касаційних скарг, а також справ, що стосуються більше ніж одного кантону. Для більшості корупційних злочинів передбачене досить суворе покарання (до 5 років покарання), а також передбачене покарання за вчинення корупційних злочинів.
 
Контакти:
Marino Leber, Rechtsanwalt, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Tel.: +41 58 462 41 30
E-mail: Marino.leber@bj.admin.ch

Федеральний департамент закордонних справ

Основні теми, що обговорювались: зовнішня політика, дипломатія і дипломатична служба Швейцарії, її кадрове, фінансове, управлінське забезпечення. 

Федеральний департамент закордонних справ – ключовий департамент (міністерство) Швейцарії, що займається зовнішньою політикою країни. Департамент ресурсів – складовий підрозділ ФДЗС, до компетенції якого входить кадрове, фінансове, управлінське забезпечення роботи дипломатичної служби Швейцарії.
 
Контакти:
Felix Baumann, Head, Chief of stuff, Resources Department
Tel.: +41 58 46 23 780
E-mail.: felix.baumann@eda.admin.ch

Четвер, 13 листопада

Державний секретаріат з економічних питань

Основні теми, що обговорювались: структура і сильні сторони швейцарської економіки, малі та середні підприємства, боротьба з корупцією

Є центром федерального уряду з експертизи для всіх основних питань, пов'язаних з економічною політикою. Його мета полягає в тому, щоб забезпечити стійке економічне зростання шляхом створення необхідних нормативних та економічних умов політики.
 
Контакти:
Jochen Janssen, Dr. phil., Country Officer for Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Ukraine
Tel.: +41 58 464 08 83
E-mail: jochen.janssen@seco.admin.ch

Gfs.Bern

Основні теми, що обговорювались:
 1. Політичні партії Швейцарії: короткий огляд, які їхні інтереси, розбіжності, як вони співпрацюють.
 2. Особливості та специфіка виборчої системи на трьох рівнях.
 3. Лобіювання інтересів у швейцарській політиці.
Gfs спеціалізується на політичних та комунікаційних дослідженнях. Політичні партії в Швейцарії: Зелена партія, Соціал-демократична партія, Християнсько-демократична партія, Ліберальна партія, Зелена ліберальна партія, Консервативно-демократична партія, Швейцарська народна партія. Лобіювання інтересів відбувається відповідно до прямої демократії , яка сприяє появі важливих приводі для втручання лобістів,а також для громадськості. 
 
Контакти:
Cloé Jans, Project Assistant
Tel.: +41 31 311 08 06
E-mail: cloe.jans@gfsbern.ch

Федеральний департамент оборони, захисту населення та спорту

Основні теми, що обговорювалися: 
 • Структура, механізм діяльності Федерального департаменту оборони, захисту населення та спорту.
 • Швейцарський оборонна політика: державне регулювання, бюджет, навчання і просування кадрів; цивільний захист.
 • Військова служба Швейцарії та специфіка
 • Статус нейтралітету: його регулювання випадку збройних конфліктів та чи можливі виклики для Швейцарії.
Федеральний департамент оборони захисту населення та спорту - 1 з 7 департаментів (міністерств) завданням якого є забезпечення безпеки народу армією, яка знаходиться під його контролем, захисту цивільного населення (Федеральне управління з цивільного захисту), а також сприяння спорту (Федеральне управління спорту).
 
Контакти:
Patrick Gansner, Security Policy, Head Strategic and International Affairs
Tel. +41 58 464 40 38
Email: patrick.gansner@gs-vbs.admin.ch

Конференція кантональних урядів 

Основні теми, що обговорювались:
 1. Структура і функції Конференції кантональних урядів.
 2. Основи федералізму в Швейцарії і децентралізації влади на трьох рівнях: федеральному, кантональних і комунальних.
 3. Процес розподілу завдань між Конфедерацією і кантонами.
Конференція кантональних урядів покликана сприяти співпраці між кантонами згідно своє сфери відповідальності і забезпечує координацію та інструктаж кантонів у федеральних справах. Керівні принципи швейцарської децентралізації влади: субсидіарність, фіскальна еквівалентність та пряма демократія.
 
Контакти:
Sandra Maissen, Secretary-General of the Conference of Cantonal Governments.
Tel. +41 (0) 31 320 30 05
E-mail: s.maissen@kdk.ch

П’ятниця, 14 листопада 2014 року

Політехнічний університет ETH Zurich 

Основні теми, що обговорювалися: система освіти у Швейцарії, феномен Швейцарської політехніки, внесок українців в даний освітній заклад.

Освітня система Швейцарії показала, що молодь має змогу самостійно і свідомо обирати свій подальший шлях по завершенню школи на університету. Кожен може або ж продовжувати займатися науку і присвячувати їй своє життя, або ж розвивати себе в обраній ним професії. І як свідчить статистика, вища освіта надзвичайно важлива для Швейцарської молоді.
 
Контакти:
Dr. Rahel Byland, Program Manager
Phone: +41 44 632 84 65
E-Mail: rahel.byland@sl.ethz.ch

Центр безпекових досліджень

Основні теми, що обговорювалися:
 • Оборонна політика Швейцарії;
 • Можливі стратегії дій на випадок збройного конфлікту
 • Військова служба Швейцарії та процес її проходження
 • Збройні сили в мирний час: цивільний захист в ситуаціях стихійних лих і рятувальних операцій.
Центр безпекових досліджень займається вивченням швейцарських і міжнародних питань безпеки. Його діяльність структурована за чотирма напрямками: дослідження, навчання, наука і Міжнародна мережа відносин і безпеки (ISN). Центр займається науковими дослідженнями, консультаціями, готує висококваліфікованих молодих вчених у сфері міжнародної безпеки.
 
Контакти:
Livio Pigoni, Research Assistant
Tel: +41(0) 44 632 08 76
E-mail: livio.pigoni@sipo.gess.ethz.ch

Швейцарська федерація бізнесу

Основні теми, що обговорювались: мета діяльності федерації, аспекти економіки Швейцарії.

Місією федерації є створення оптимального економічного середовища для швейцарського бізнесу. Для того щоб досягти цього, вона спрямована на збереження свободи підприємництва для всіх підприємств, щоб постійно підвищувати рівень глобальної конкурентоспроможності Швейцарії у виробництві, послуг та досліджень, а також з метою сприяння сталому зростанню в якості попередньої умови для високого рівня зайнятості в Швейцарії.
 
Контакти:
Philipp Bauer, Head Economics and Labour Markets
Tel.: +41 (0) 44 421 17 17
E-mail: bauer@arbeitgeber.ch
 


16.01.2015