Досвід Німеччини. Звіт групи.

 

Понеділок, 8 грудня 2014 року.

Спеціальне агентство з відновлювальних ресурсів

Спеціальне агентство з відновлювальних ресурсів засноване Федеральним міністерством сільського господарства та захисту прав споживачів в 1993 році. Воно займається технічною перевіркою та координаційною діяльністю з фінансування наукових досліджень та розробок в області відновлювальних джерел енергії. Крім того, до завдань агентства відноситься надання інформації та консультацій для різних цільових груп (наприклад, приватні бізнесмени, населення, тощо) щодо відновлювальних джерел енергії.

Основні теми обговорення:
 • Відновлювальні джерела енергії в Німеччині, їх потенціал, споживання та регулятивна база, а також розглядались приклади типових біоенергетичних проектів.

Соломоспалювальна котельня в с. Гюльцов

На зустрічі обговорювались такі питання: конструкція та принцип роботи соломоспалювальної котельної.

Соломоспалювальна котельня побудована та запущена в експлуатацію в 2013 році для теплопостачання приватних та муніципальних споживачів с. Гюльцов. Встановлена теплова потужність котельної 1000 кВт. Основним видом палива для котельної є тюкована солома зернових, яка збирається з полів фермерськими домогосподарствами.
 

Енергоефективний офіс Спеціального агентства з відновлювальних ресурсів

Основні теми обговорення:
 • Принцип використання відновлювальних матеріалів для спорудження стін, підлоги та стелі будівлі 
 • Тепло та електрозабезпечення будівлі 
 • Основні архітектурні рішення 
Енергоефективний офіс Спеціального агентства з відновлювальних ресурсів збудований в 2011 році для наглядної демонстрації основних принципів використання відновлювальних матеріалів в конструкції споруд та будівель. Він оснащений електричними сонячними панелями та рекуперативними теплообмінниками.
 
 

Біоенергетичний парк «Nawaro», м. Гюстров

Основні теми обговорення:
 • Переваги виробництва біометану та подачі його до мережі
 • Принцип роботи біоенергетичного парку. 
Біоенергетичний парк «Nawaro» побудований в 2009 році для виробництва біогазу та доведення його якості до природного газу, який подається під тиском в розподільчу газову мережу. Продуктивність заводу становить приблизно 5000 м3/год біометану. Сировиною для його виробництва є силос кукурудзи та відходи рослинництва.

 

Вівторок, 9 грудня 2014 року

Німецьке енергетичне агентство (Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Основні теми обговорення:
 • Механізми для систематичного розширення частки використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі Німеччини (законодавчі, економічні важелі, соціальні ініціативи та підвищення обізнаності громадськості);
 • Безпека поставок, боротьба зі зміною клімату, економічна доцільність та доступність енергії та її вартість в Німеччині внаслідок широкого використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); 
 • Узгоджене залучення політичних діячів, органів державного управління та бізнесу в розробці рішень та стратегій для широкого використання ВДЕ та впровадження «розумних» енергетичних систем; 
 • Оптимізація попиту на енергію, основні досягнення та уроки, отримані в Німеччині. 
Основна інформація про Організацію

Німецьке енергетичне агентство в рівній мірі належить органам державної влади та банкам:
 • Федеративна республіка Німеччина: Міністерство економіки та енергетики; Міністерство продовольства та сільського господарства; Міністерство екології, охорони навколишнього природного середовища, будівництва та ядерної безпеки; Міністерство транспорту та цифрової інфраструктури — 50%; 
 • Група банків KfW – 26%; 
 • Alliance SE – 8%; 
 • Deutsche Bank AG – 8%; 
 • DZ Bank AG – 8%. 
Ключові напрями роботи:
 • Енергетичні системи та послуги;
 • Енергоефективне будівництво; 
 • Енергоефективне виробництво та споживання електроенергії; 
 • Відновлювані джерела енергії; 
 • Транспортні системи. 

Стислий зміст прослуханої презентації та дискусії

Для виконання цілей ЄС до 2020 року (20% скорочення викидів ПГ, 20% скорочення енергоспоживання, 20% - частка ВДЕ в енергобалансі) щодо енергетичного сектору на технологічному та регуляторному рівні необхідно:
 • Збільшення частки ВДЕ шляхом впровадження стимулюючих схем (Національні плани дій з ВДЕ у кожній країні-члені ЄС); 
 • Будівництво гнучких (газових) ТЕС/ТЕЦ для балансування коливань у постачанні електроенергії з ВЕ; 
 • Розширення транспортних та розподільчих мереж; 
 • Використання всіх можливостей для підвищення гнучкості системи; 
 • Реформа ЕСТВ стосовно ціни на викиди СО2, що буде стимулювати скорочення викидів ПГ; 
 • Гармонізація в межах ЄС для полегшення транскордонного продажу та передачі електроенергії. 
Частка ВДЕ в кінцевому енергоспоживанні Німеччини складала 12,6% у 2012 році, з них 8,3% припадає на біомасу, 1.8% - на вітрову енергію, 1,1% - на сонячну енергію, 0,8% - гідро, 0.6. – геотермальна енергія. При розподілі за секторами часка ВДЕ у секторі споживання електроенергії склала 6%, з яких (від 100%) 35% - вітер, 31,4% - біомаса, 19.7% - сонячна, 13,9% - гідро. В секторі виробництва теплової енергії 77,17% належать твердій біомасі, 10,18% - біогазу, 7,17% - геотермальній енергії, 5,10% - енергії сонця.

Основними засадами Національного плану дій з ВДЕ в Німеччині є:
 • Гарантований доступ до мереж; пріоритет під час передачі та розповсюдження енергії з відновлюваних джерел; 
 • Фіксована ціна (так званий «зелений» тариф) на кожен вироблений кВт; 
 • Тарифи встановлюються для кожної окремої технології, а також відповідно до розміру та місця розташування об’єкту генерації; 
 • Додатковим джерелом фінансового стимулювання електрогенерації з ВДЕ є спеціальний збір (2014 рік – 6,24 Євроцентів/кВт), що сплачують кінцеві споживачі, в тому числі населення (енергоінтенсивна промисловість має нижчий рівень такого збору). 
 • Додаткові витрати покладаються на операторів об’єднаної електричної мережі та не залежать від Держбюджету. 
 • Постійний моніторинг за виконанням  вимог та науково-дослідна робота за напрямом. 
Важливим є той факт, що Німеччина планує поступово відійти від практики фіксованих «зелених» тарифів, та застосовувати тендерні схеми. Таким чином, планується, що до 2017 року рівень державної підтримки технологій отримання енергії з відновлюваних джерел буде визначатись через тендери. Пілотна фаза такого переходу передбачає з 2015 року така схема буде охоплювати біля 400-600 МВт наземних СЕС на рік. 

Основними проблемними питаннями, що необхідно вирішити є:
 • Заниження цін постачальниками; 
 • Невиконання зобов’язань постачальниками; 
 • Високі ризики для інвесторів; 
 • Стратегічне завищення ціни. 
Передбачається, що аукціони можуть допомогти досягти подальшого зниження вартості механізмів стимулювання розвитку ВДЕ.

Варто відмітити, що розвиток технологій використання відновлюваних джерел енергії призвело до збільшення кількості робочих місць в даному секторі: протягом 2007 – 2013 років з 279 307 до 371 400.

Загальні інвестиції станом на 2014 рік у різні сектори ВДЕ становили:
 • Понад 7 млрд. Євро – вітрова енергетика; 
 • 4,24 млрд. Євро – СЕС; 
 • 2,64 Євро – біоенергетика; 
 • 1,15 Євро – геотермальна енергетика; 
 • 930 млн. Євро – використання енергії сонця для виробництва теплової енергії;
 • 250 млн. Євро – гідроенергетика. 
При збільшенні частки ВДЕ в енергобалансі країни, постає питання про балансування енергетичної системи від тих коливань, що виникають. Згідно оцінок німецьких експертів визначено такі напрями балансування енергосистеми:
 • Мережі: розширення енергетичної мережі для широкомасштабного обміну електроенергією між регіонами та країнами ЄС; 
 • Генерація: модернізація існуючих ТЕС, будівництво нових надзвичайно гнучких ТЕС, інтеграція систем аварійного постачання електроенергії, використання зеленого тариф для ВДЕ; 
 • Споживання: широке розповсюдження систем менеджменту навантаження та гнучкий попит та електроенергію; 
 • Зберігання: використання надлишку електроенергії для виробництва теплової енергії, гідроакумулювання енергії, використання електроенергії для виробництва метану. 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

Основні теми обговорення:
 • Співпраця України та Німеччини
 • Реалізація проектів у сфері підтримки розвитку громадянському суспільства урбаністики та енергозбереження
 • Імплементація Ініціативи прозорості видобувних галузей в Німеччині та Україні.
GIZ – міжнародна некомерційна організація, що була заснована Федеральним Урядом Німеччини у 2011 році. Працює у більш як 130 країнах світу та займається міжнародною співпрацею для сталого розвитку, консультаціями, освітніми програмами та підтримкою громадянського суспільства. Фактично вся діяльність фінансується Федеральним міністерством економічної співробітництва та розвитку, але низка проектів реалізовуються також за підтримки інших міністерств, урядів інших країн, громадських та приватних організацій, а також Європейської Комісії, ООН та Світового Банку. 80% працівників в представництвах GIZ в інших країнах є місцевими. На підтримку громадянського суспільства в Україні та реалізацію деяких проектів даною організацією було вкладено більш як 20 млн. євро. GIZ також сприяє та виконує контролюючу роль в запровадженні Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) в Німеччині та Україні, що дає можливість покращити інвестиційний клімат, прогнозування та транспарентність.

 

Середа 10 грудня, 2014 року

Міністерство праці та соціальної політики

Основні теми обговорення:
 • принципи регулювання ринку праці Німеччини 
 • система соціального страхування (зокрема, пенсійна система)
 • механізми соціального включення вразливих категорій населення в Німеччині та модель соціальної політики в Німеччині загалом. 
Соціальна політика Німеччини включає в себе систему соціального страхування, систему соціальних компенсацій та систему соціальної підтримки. Соціальне страхування має тривалу історію: програми страхування здоров’я в Німеччині розпочались ще в 1887 році. Окрім того, фінансування соціального страхування населення не закладене в державному бюджеті, а є окремим блоком витрат держави. Соціальні компенсації можуть бути надані постраждалим особам (від жорстоких злочинів, від політичних переслідувань тощо). Соціальна підтримка в Німеччині спрямована на забезпечення базового рівня доходів усіх громадян, а також на вирішення житлових питань та на підтримку сімей з дітьми.
 

Представництво Федеральної землі Бремен в Берліні

Основні теми обговорення:
 • Представлення інтересів землі Бремена і міста Бремен і Бремерхафен у Федеральному Уряді Німеччини та Європейському Союзі 
 • Співпраця Бремена з іншими Федеративними Землями та Європейським Союзом 
 • Співпраця Бремена з урядовими та неурядовими організаціями 
В представництві Бремена в Берліні інтереси міста узгоджуються через розробку, подання та реалізацію федеральних законів. Інтереси міста представляє Ульріке Хіллер, що є членом Ради Федерації. Також серед завдань представництва є включення поточної інформації про функціонування Бундестагу, Бундесрату та Федерального Уряду. Тим не менш, особлива увага в Берліні приділяється представникам з питань політики, економіки, культури та засобів масової інформації, з якими налагоджені хороші стосунки та завдяки яким просуваються інтереси Бремена.

Бремен також представляє свої інтереси в Брюсселі, Страсбурзі та Люксембурзі, де сенат Бремену активно просуває інтереси землі Бремен та має вплив на прийняття політичних рішень в установах ЄС.

Мета співпраці та співробітництва – зробити свій внесок у скорочення бідності, підтримати екологічну стійкість, демократію та розвиток в країні.
 

RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)

Теми, що обговорювалися:
 • Структура компанії та політика управління
 • Реструктуризація, реверсні постачання газу в Україну
 • Купівля підрозділу RWE Dea російським олігархом та російське лоббі в енергетичній сфері Німеччини.
RWE – одна з найбільших енергетичних компаній в Німеччині, яка була заснована 1898 році в м. Ессені.

Розподілена на компанії:
 
RWE Power AG RWE Energy
RWE Deutschland AG RWE npower
RWE Dea AG
RWE Supply & Trading RWE IT
RWE Innogy
 
та має абсолютно децентралізовану систему управління. Видобуває 3 млрд.кубометрів газу на рік, реалізує 335 млрд. кВт*год. газу. В Німеччині має понад 7 млн. споживачів газу та займає третє місце після E.ON та Wintershall. Налагодивши реверсні поставки газу в Україну через Словаччину, компанія продає приблизно 5 млн кубів газу на добу, що складає добру частину реверсного потоку через цю країну. Директор представництва компанії в Берліні висловив чітку позицію щодо неперервності цих постачань у зв’язку з довгостроковими контрактами, відповідно відкинув будь які спекулювання з боку Росії та нещодавньою купівлею RWE Dea AG російським олігархом.
 

Четвер, 11 грудня, 2014 року

Федеральний офіс закордонних справ

Основні теми обговорення:
 • Політика Німеччини стосовно агресії Росії проти України
 • Російська пропаганда в німецьких ЗМІ
 • Інформаційна політика Німеччини, підтримка реформ в Україні
Переважна більшість як простих німецьких громадян, так і працівників державних установ різних рівнів визнають факт агресії збоку РФ та підтримують українську сторону в цьому конфлікті. Зусилля Федерального офісу закордонних справ, зі слів представника цієї установи, наразі спрямовані на аналіз та створення відповідного уявлення щодо подій в Україні, майбутню політику стосовно введення санкцій щодо РФ та водночас підтримки реформ чинного українського уряду.
 

Міністерство сільського господарства та продовольства Німеччини (Берлін, Бонн – пряме включення)

Зустріч з Др. Штефаном Бірбаумом, головою Директорату 6 з питань Політики ЄС, Міжнародної співпраці та Рибальства та Штефаном Хюбнером, відповідальним за Німецько-Українські зв’язки в Міністерстві сільського господарства та продовольства Німеччини (Берлін, Бонн – пряме включення).

Обговорювали особливості ведення фермерської діяльності в Німеччині.

В Німеччині існує ринок землі. Відкритий для усіх інвесторів з ЄС та інших країн. Продаж землі дозволений, проте зміна цільового призначення землі суворо контролюється. Середнє фермерське господарство становить близько 60 га. Близько 1% населення залучено в агросектор.

Обговорювали потенціал України в напрямку вирощування енергетичних культур для вироблення альтернативних джерел енергії (експорт культур в країни ЄС) та можливості співпраці України та Німеччини в агросекторі.

Зокрема, Штефан Хюбнер розповів про програми співпраці, яка на разі існує між нашими країнами.

Співпраця між Міністерством продовольства та сільського господарства Федеративної республіки Німеччини з Україною:
 1. Німецько-український агрополітичний діалог (APD) www.apd-ukraine.de 
 2. Німецький аграрний центр в Україні – НімАЦ http://www.daz-ukraine.net/content/ 
 3. Німецько-Український Аграрнокультурний Комітет - Щорічні зустрічі віце-Міністрів двох країн, - Створення робочих груп щодо релевантних проектів. 
 4. Аташе з питань агросектору при Посольстві Німеччини в Україні
 5. Спільні проекти (Twinning Projects).
Ще однією темою дискусії була Спільна Аграрна Політика ЄС та особливості її функціонування. В рамках САП країни-члени ЄС надають фінансову підтримку фермерам під конкретні проекти. Відсутнє планування урожайності і продовольчої програми на кілька років. Повна ринкова економіка – ринок регулює, які продукти виробляти, що садити і в якому виді реалізувати. САП діє як стимулюючий орган, який допомагає фермерам реалізувати їхні ідеї.

Спільна Аграрна Політика (САП) ЄС спрямована на підвищення продуктивності, надання субсидій аграріям (зокрема експортні субсидії, субсидії, які перекривають втрату від неврожаю тощо). САП – кожна країна-член ЄС вносить внесок у розмірі 1% від доходів країни в загальний фонд на Спільну Аграрну Політику ЄС (на наступні 7 років зарезервовано 1 трлн. доларів).

30% виплат із САП фермерам спрямовані на підтримку: вирощування різних культур (мінімум 3 різних види рослин на одній ділянці землі), 5% на підтримку екологічних ініціатив (зменшення СО2, зменшення застосування хімічних добавок та пестицидів), та на постійну підтримку пасовищ в рамках програми озеленення.
 

Німецька Рада з питань зовнішньої політики (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP)

Питання, що обговорювалися:
 • Енергетична безпека та енергетична політика Німеччини з неурядової точки зору; 
 • Політика та вплив на формування позиції Німеччини та ЄС щодо подій в Україні з урахуванням зовнішніх факторів та потужного російського лоббі;
 • Агресія Росії проти України;
 • Дипломатичні зусилля, підтексти та прогнози щодо вирішення ситуації на Сході України;
DGAP – одна з найстаріших та найавторитетніших неурядових організацій у Німеччині. Була заснована у Берліні у 1955 з метою обговорення проблем міжнародної політики, безпеки, економіки та науково-дослідної діяльності. Розподілена на чотири підрозділи, серед яких аналітичний центр, рада, видавництво «НОМОС» та одна з найбільших у Європі бібліотек, де зібрана колосальна колекція видань на тему міжнародної політики. В організації працює ряд фахівців, діяльність яких сфокусована на українських питаннях. Варто зазначити, що неурядова точка зору помітно відрізняється від позиції державних установ та у цілому відповідає дійсності в Україні.
 

П’ятниця 12 грудня, 2014 року

Зустріч з сенатором з питань навколишнього середовища, будівництва і транспорту (м. Бремен)

Основні теми обговорення:
 • Охорона навколишнього середовища
 • Сучасні технології в будівництві
 • Громадський транспорт
 • Програми підтримки для молоді та переселенців
Департамент охорони навколишнього середовища сенатора від навколишнього середовища, будівництва і транспорту відповідає за всі галузі з охорони вавколишнього середовища. Вони включають в себе не тільки традиційні завдання, такі як енергетика та екологічні технології, контроль за забрудненням, управління відходами, охорони ґрунтів, зелених насаджень, екологічного сільського господарства, охорони природи і ландшафту та управління водними ресурсами, але й питаннями клімату. Амбітна мета - скорочення викидів С02 в Бремені в найближчі десять років на 40 відсотків.

Департамент будівництва і міського розвитку працює над просторовим розвитком міста.

Департамент розробляє комплексні концепції, моделі і плани розвитку міста, які забезпечують сталий розвиток кімнатних і будівельних конструкцій і якість вільного простору в громадських місцях.

При розробці та затвердженні проектів будівництва департамент звертає увагу на турботу про міський ландшафт.

Бремен бере участь в проекті, ідеєю якого є просування раціонального використання транспорту.

Велосипед як спосіб подорожування та заміна авто, а також використання громадського транспорту – трамвай, тролейбус, автобус та його модернізація і привабливість для щоденного користування. Car-sharing – дуже інноваційний інструмент для використання авто, а також допомога міському дизайну, що надає шанс відновити вуличний простір, який раніше займали парковочні місця.

Хороші умови в околицях роблять місто альтернативним для передмістя, де ви часто повністю можете залежати від автомобіля. Більше того, чим більше місто не залежить від машини - менш вразливою є економіка, особливо в умовах нестабільності ціни на нафту.

Для молоді існує багато програм підтримки, такі як допомога молодим спеціалістам у пошуках роботи, надання житла на привабливих умовах (майже безвідсотковий кредит в банку).

Місто підтримує переселенців, надає житло, та соціальну допомогу.
 

Парламент міста Бремен

Основні теми обговорення:
 • Бремен - потужний економічний центр Німеччини
 • Захист навколишнього середовища
 • Енергетична політика Бремена
Бремен разом з містом супутником Бремерхафеном входить до складу землі Бремен- найменшої з 16 федеративних земель Німеччини.

Але, незважаючи на це, федеративна земля Бремен має динамічний мікс галузей і є важливим економічним центром Німеччини.

Автомобілебудування, аерокосмічна та авіаційна, харчова індустрія, поновлювані джерела енергії, логістика є ключовими елементами економіки Бремена. Бремен можна сміливо назвати міжнародною "столицею брендів". Пиво, кава, сухі сніданки і авто Mercedes зробили це місто відомим у всьому світі. Численні відомі американські компанії вибрали Бремен як їх європейську штаб-квартиру. Це такі компанії, як Mondelēz International, Kellogg Deutschland GmbH, Lear Corporation GmbH & Co. KG, Bruker Daltronic GmbH, Thermo Fisher (Бремен) GmbH. Ці компанії надають роботу близько 6600 особам в Бремені.

В Бремені є багато програм для підвищення енергоефективності федеративної землі. А також 3 ключові компоненти захисту навколишнього середовища в енергетичному секторі:
 • Відновлювальні джерела енергії 
 • Енергоефективність 
 • Збереження енергії 
 


15.01.2015