Досвід Австрії. Звіт Катерини Сукач.


Катерина Сукач


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Фізико-математичний факультет

 


Середа, 9 квітня, 2014
Австрійська служба академічного обміну OeAD

Основні теми, що обговорювались: напрямки діяльності організації, міжнародна співпраця, проекти академічного обміну.

«Розширення міжнародної співпраці – запорука успіху!»

Саме так вважаємо ми, представники Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

Відтоді, як Україна обрала шлях світової та європейської інтеграції, особливого значення набув розвиток та поглиблення контактів з іншими країнами. Під час нашого робочого візиту до Відня нам випала унікальна можливість відвідати Австрійську службу академічного обміну (OeAD).

OeAD - найбільша організація Австрії у сфері міжнародного співробітництва. Вона забезпечує значний внесок у розвиток освітнього та наукового потенціалу країни та представляє освітню систему Австрії на міжнародному рівні. Головна мета організації - науковий та освітній обмін.

Агентство міжнародної мобільності та співробітництва в галузі освіти, науки та досліджень було створене в 1961 році як об'єднання австрійських ректорів з метою підтримки іноземних студентів під час їх перебування в Австрії. Зараз діяльність OeAD поєднує загальну, академічну та професійну освіту. Так історично склалося, що особливу увагу займає сфера академічної мобільності. З 2000 р. OEAD включає не тільки університети, а й інші вищі навчальні заклади, педагогічні академії, науково-дослідні центри, а також школи Австрії. В останні роки діяльність служби охоплює все більш широкий спектр послуг в галузі міжнародного співробітництва, як в освітній так і в науковій сферах. OеAD має статус некомерційної організації.

Основними завданнями OеAD є:
 • сприяння міжнародного наукового та культурного обміну;
 • інтеграційні процеси в галузі освіти, академічної мобільності.
Приємно було дізнатись, що служба має співпрацю з Україною.
Для розуміння масштабів міжнародного співробітництва пропоную ознайомитись з мапою, за допомогою якої можна візуально сприйняти глобальний характер взаємодії.На мапі червоними кружечками позначено кількість кооперацій, які нараховується в кожній країні. В Україні їх всього 49.Жовтими кружечками позначено кількість міжнародних установ і компаній в українських містах. Найбільше в Києві — 13.

На даний час OeAD має офіс співробітництва у Львові. Його діяльність включає в себе співпрацю в галузях науки, освіти та культури Східної Європи. Таке співробітництво відіграє важливу роль в якості міжнародної інформаційної та комунікаційної платформи.

Одним з завдань OeAD є міжнародна презентація університетів Австрії. Служба академічного обміну надає інформацію про навчальні програми, сайти та представляє всі австрійські Вузи (університети, політехнічні інститути, педагогічні коледжі) на міжнародних ярмарках освіти.

Саме так виглядає збірник всіх вищих навчальних закладів країни. Для кожного вишу власна сторінка, де подана вся необхідна інформація.Мета даної діяльності полягає в тому, щоб підкреслити привабливість та посилити міжнародну присутність австрійської вищої освіти та науки.

Дане агентство надає консультації студентам, які зацікавлені в проведенні дослідження за кордоном, а також іноземним студентам, що бажають навчатись в Австрії.

OeAD затвердила себе, як центральна сервісна точка для європейських і міжнародних програм мобільності та співробітництва в галузях освіти, науки та досліджень лише за останні 50 років.

Важливо, що агентство координує міжнародний маркетинг вищої освіти. Ми прийшли до висновку, що OeAD являє собою навчально-науковий центр під назвою «Австрія-світ».

Надзвичайно цікаво було дізнатись про проект «Еразмус+».

«Erasmus+» - це нова програма ЄС з питань освіти і науки, молоді та спорту протягом 2014-2020 рр.. Семирічна програма передбачає бюджет у 14,7 млрд. €. Збільшення на 40 % порівняно з поточним рівнем витрат, відображає прихильність ЄС до інвестування в області академічного обміну.

«Erasmus+» надає можливість для більш ніж 4 мільйонів європейців навчатись та отримувати досвід роботи за кордоном. Як комплексна програма, вона підтримує національні зусилля з модернізації освіти і науки, молоді та спорту, професійної підготовки кадрів. «Erasmus+» вперше підтримує галузь спорту, а також планує низку проектів з проблем, як боротьба проти наркотиків, насильства та расизму.На мою думку, подібна співпраця проводиться з метою вирішення проблеми тієї прогалини навичок, з якою ми стикаємось. Є чого навчитись нам в Європі, так само як європейцям є чого навчитися в нас.

Такий підхід дозволяє Австрії гідно триматись на рівні розвиненої та успішної країни!
 

Рекомендації для України

Розвиток академічної мобільності уможливить прискорення інтеграції країни до Європейського наукового-освітнього простору, вдосконалення освітніх технологій, вихід якості української освіти на світовий рівень. Для нашої держави необхідний інноваційний розвиток університетської науки та інтеграція її з виробництвом. Створення подібної служби сприяло б надходженню значних коштів до державного бюджету, які можна інвестувати в розвиток вітчизняної системи освіти. Таке агентство покращило б якість трудових ресурсів країни та можливості працевлаштування українців. 

З урахуванням європейського досвіду постає спектр завдань, котрі повинні бути вирішені на державному рівні і стати основою вироблення стратегії розвитку академічної мобільності у вищій освіті як однієї з форм її інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, а саме:
 1. Розробка внутрішньо університетського нормативно-правового забезпечення академічної мобільності з урахуванням специфіки освітніх закладів;
 2. Інфраструктурне і матеріально-технічне забезпечення академічної мобільності передбачає створення відповідних структурних підрозділів в штатному розписі ВНЗ. Подібні відділи мають організовувати й шукати джерела фінансування міжнародного навчання, стажування й обмінів, надавати інформаційну та консультативну підтримку щодо програм і грантів з академічної мобільності, допомогу в оформленні необхідних документів, візовий супровід, медичне страхування тощо;
 3. Кадрове забезпечення академічної мобільності. Великою проблемою є майже повна втрата ефективних структур і методики підготовки викладачів для роботи з іноземцями, особливо на підготовчих факультетах. Існує гостра необхідність повернення таких напрямків підготовки фахівців;
 4. Інформаційне забезпечення і супровід академічної мобільності передбачає створення й регулярне оновлення багаторівневої інформаційної мережі. Така система повинна координувати та розповсюджувати актуальну інформацію щодо академ. мобільності для всіх учасників навчального процесу через інтернет-сторінку на сайті ВНЗ;
 5. Проведення інформаційних семінарів за певними грантовими й обмінними програмами; створення дієвих механізмів рекламування переваг навчання в Україні для іноземних студентів тощо.

Середа, 9 квітня

Професійний підготовчий інститут у Відні 

(WIFI Wien am wko campus wien)


Основні питання, що обговорювались: підвищення рівня кваліфікації, напрямки діяльності інституту, міжнародна співпраця, підтримка працівників WKO.

"Підвищення кваліфікації - навчання протягом всього життя!"

Під час вивчення досвіду Австрії ми завітали до Професійного підготовчого інституту у Відні. WIFI Wien am wko campus wien - це найбільший освітній навчальний заклад для дорослих.

Вуз, заснований в 1946 році, зараз виступає безумовним лідером економічної освіти Австрії і неодмінним учасником урядових та міжнародних програм, спрямованих на розширення бізнес-знань і розвиток ринкових відносин.

Інститут WIFI є сервісним центром Віденської економічної палати WKO, що має мандат для надання допомоги своїм працівникам. Така діяльність спрямована на те, щоб фахівці могли виконувати обов'язки сьогодення і зробити завтрашній день кращим.

Головна місія - це створення гарного економічного потенціалу країни, а саме:
 • Розвиток людей (організацій) за рахунок навчання;
 • Підтримка всіх факторів ринкового клімату;
 • Підвищення конкурентоспроможності державних компаній;
 • Допомога працівникам адаптуватись до структурних змін.
З понад 31 400 курсів підвищення кваліфікації та навчальних курсів, а також 365 000 учасників щороку, Wi-Fi має частку ринку в 20 %! Таким чином, інститут є лідером на професійному ринку подальшого навчання в Австрії. Його річний дохід від продажів складає 155 млн. євро.

Дев'ять регіональних установ WIFI та 80 філій пропонують великий спектр послуг:
 • галузеві і професійні курси;
 • семінари по підготовці управлінських кадрів;
 • курси іноземних мов для академ. фахівців;
 • курси університетського типу.
В Австрії досить цікава система в плані заняття професіями. Наприклад, ніхто не може просто так взяти і стати перукарем або дизайнером одягу. Для цього потрібно мати відповідну освіту або здати іспит у відповідному галузевому департаменті економічної палати, аналогу галузевого цеху. Тільки так можна отримати право на те, щоб займатися певним видом діяльності.

WIFI може запропонувати ряд областей розвитку для відданих своїй справі людей, що допоможе здійснити кар’єрний ривок та вийти за звичні рамки. Майстерність навчання підкріплюється застосуванням ноу-хау та індивідуального підходу до кожного.

Крім того, WiFi робить вагомий внесок до економіки Австрії через здійсненні міжнародних проектів у галузях освіти та світогосподарських зв'язків. WIFI підтримує австрійські компанії шляхом проведення семінарів та управлінням навчальних програм за темами, необхідних для економіки в усьому світі. Мета полягає в тому, щоб сприяти економічному розвитку цільових країн. Можна сказати, що WiFi служить «міжнародним домофоном» для австрійської економіки і часто є ініціатором ділового співробітництва. За останні роки діяльність зосереджена на Західних Балканах, Росії, а також на окремих китайських і арабських регіонах. Участь у міжнародній кооперації спрямована на створення стабільних умов для австрійських компаній, зайнятих у бізнесі.

За допомогою своїх міжнародних колаборацій в рамках проектів ЄС, WiFi продовжує відкривати нові можливості по всьому світу та налагоджувати контакти для експортної економіки. Функціонування такої школи забезпечує баланс на ринку праці, отже сприяє зменшенню безробіття.З попереднього аналізу інформації можна зробити висновок про основні відмінності Європейської системи професійної освіти від нашої. Зокрема це: 
 • система професійно-технічної освіти в основному недержавна і відділена від загальної освіти;
 • професійні стандарти зорієнтовані на отримання умінь, навичок та компетенцій;
 • гнучкість системи професійно-технічної освіти, яка швидко реагує на потреби ринку праці;
 • розвинуте соціальне партнерство;
 • сформований механізм фінансування професійно-технічної освіти.

На сьогодні економічний і технічний прогрес став життєво важливою ознакою динамічного суспільства. Саме він закликає людей з високими інтелектуальним та психологічним рівнями розвитку до нових дій. Готовність вчитися закладає в особисті ті фактори успіху, які так необхідні в наш час - час постійних змін!

Відеофрагмент можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=e52F83kIu6Y
 

Рекомендації для України

На сьогодні в Україні високий рівень безробіття. Створення такої школи могло б перекваліфіковувати людей, професії яких вже не актуальні. Такий навчальний заклад сприяв би розвитку професійних навичок в певних сферах. Саме в подібній установі треба навчати людей використовувати сучасні підходи, інновації, інтелектуальні засоби в своїй діяльності, щоб бути конкурентоздатними. Таким чином, підтримувати дорослих людей в здобутті подальшої освіти або перекваліфікації.

Подібний навчальний заклад міг би б стимулювати зайнятість і молоді. Функціонування такого інституту сприяло б підвищенню ролі професійно-технічної освіти в Україні. Подібна установа впливала б забезпеченню балансу на ринку праці та зменшення рівня безробіття.

Підсумовуючи викладене можна визначити декілька кроків для зміни існуючої системи професійної підготовки кадрів:
 
 1. Узагальнюючи досвід наших європейських країн, проаналізувати, що для нас актуально, що треба змінювати;
 2. Розробити свою модель кваліфікацій, яка би співвідносилась з Європейською та відповідала викликам ринку праці;
 3. Розпочати широку компанію в ЗМІ про підняття престижу робочої системи, реформуючи систему оплати, підвищення економічної мотивації працівників;
 4. Ввести в старших класах школи курс професійної орієнтації, який би відповідав сучасним викликам;
 5. Вивести систему професійно-технічної освіти з Міністерства освіти і, можливо, підпорядкувати її Уряду, або Міністерству праці, але не Державному Центру зайнятості;
 6. Активізувати систему навчання на протязі всього трудового життя, неформальної освіти. Забезпечити можливість підтвердження компетенції набутої цими шляхами, яка буде визнаватись роботодавцями і державою.

 

14.01.2015