Рекомендації для України за висновками відвідання Канцелярії Сенату Берліна та Державної адміністрації федеративної землі Саксонія

групою молодих українських професіоналів за Програмою "Молодь змінить Україну" Благодійного Фонду Богдана Гаврилишина

       

                            

За результатами відвідання органів влади Німеччини на місцях пропонуємо:

  • Верховній Раді України внести зміни до Бюджетного та Податкового Кодексів України щодо процедури наповнення місцевих бюджетів, яке має відбуватися за допомогою таких потужних джерел доходів, як передача частини ПДВ, податку на прибуток на місцевий рівень, що стимулюватиме місцеві органи влади сприяти розвитку бізнесу та забезпечить реальну можливість розвивати свої території.

 

Потреба таких змін пов’язана з тим, що власні надходження місцевих бюджетів в Україні на сьогодні не досягають і половини обсягу дохідної частини; фінансовий ресурс місцевого самоврядування формується переважно за рахунок трансферів з Державного Бюджету. Якщо врахувати, що Державний бюджет має прямі відносини з місцевими бюджетами, то багаторазово повторена процедура дотаційного вирівнювання і субвенційного фінансування об’єктивно не в змозі враховувати реальні потреби територіальних громад. За надмірно централізованої бюджетно-податкової політики органи місцевого самоврядування змушені конкурувати за обмежений бюджетний ресурс, що робить місцеві бюджети «заручниками» рішень центру. Регіони фактично втратили внутрішні стимули розвитку та мотивацію до розширення економічної активності.

 

Зазначений вище розподіл бюджетних надходжень сприятиме тому, що кожна адміністративно-територіальна одиниця буде зацікавлена залучати інвестиції та шукати шляхи наповнення місцевого бюджету. У Німеччині такий позитивний досвід спонукає землі конкурувати між собою та використовувати новітні методики територіального маркетингу для привернення уваги туристів та інвесторів.

 

Тому для забезпечення сталого розвитку регіону в умовах трансформаційних процесів в економіці та суспільстві, характерних для України, важливе значення має розробка ефективної стратегії територіального маркетингу. Наявність такої стратегії розробленої з залученням інноваційних підходів та урахуванням специфіки регіону дозволить підвищити конкурентоздатність, якість життя, залучити зовнішні та активізувати внутрішні ресурси, сформувати привабливий імідж.

 

Тому пропонуємо органам державної влади на місцях, зокрема міським радам, законодавчо закріпити у положеннях про роботу управління економіки міста його функцію розробки та реалізації маркетингової стратегії міста із залученням представників бізнесу, громадських організацій та науковців.

 

Яскравим прикладом вдало розробленої маркетингової програми є стратегія міста Берлін, яка має назву «be Berlin». Берлінський Сенат ініціював її у 2008 році з метою символізувати різноманітність та потенціал міста та його жителів, гасло звучить як запрошення «будь у Берліні», «Берлін місто, щоб бути». Маркетингові компанії «Місто можливостей» та «Ми в Берліні» позитивно показують переваги розташування столиці Німеччини, що є у самому серці Європи. Тут активно взаємодіють бізнес та наука, яка виступає в якості основного двигуна інновацій.

 

Пропонуємо наступний алгоритм розробки маркетингової стратегії міста:

  • Сформувати на місцевому рівні групу експертів, до якої увійшли б 2-3 представники бізнесу, історик, журналіст, економіст, соціолог
  • Провести всеукраїнське телефонне опитування про існуючий імідж міста, щоб зрозуміти, що саме його відрізняє у свідомості українців від інших міст, з чим асоціюється
  • Напрацювати 2-3 імідж-концепції міста. Кожна з них має бути орієнтована на емоції людей, які вона має за мету викликати
  • Сформувати фокус-групу із 10 людей, з яких 5 знають місто та 5, для яких воно є новим. Завдання фокус-групи – описати, які емоції у них викликає кожна із стратегій міста
  • На основі дослідження обрати концепцію розвитку міста та написати стратегію її реалізації. Робить це група експертів, про яких йшлося вище.
  • Створити бренд-бук (Brand book) міста із зазначенням його логотипу та інших елементів візуальної ідентифікації
  • Провести прес-конференцію для преси із презентацією бренд-буку та стратегії розвитку міста

 

Ільїна Тетяна


28.07.2016