Аналіз дотримання антикорупційного законодавства при укладенні M&A угод

Тетяна ХерувімоваТетяна Херувімова

(старший юрист, КПМГ в Україні)

 

Аналіз дотримання антикорупційного законодавства при укладенні M&A угод

 

Нижче наведено деякі тенденції щодо актуальності аналізу дотримання антикорупційного законодавства при укладенні M&A угод. Згідно з міжнародним оглядом, трохи менше половини респондентів повідомили, що їхні компанії включають до обсягу передінвестиційного аналізу питання щодо дотримання антикорупційного законодавства. Водночас, серед компаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону лише 34% респондентів зазначили, що вони включають аналіз дотримання вимог щодо запобігання корупції до обсягу передінвестиційного аналізу об’єкта придбання. Крім того,65% респондентів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону зазначили, що вони не приділяють належної уваги “відповідальності правонаступника”, що може виникнути на підставі Закону про корупцію за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act).

 

Сьогодні багато іноземних інвесторів, помічаючи позитивні зміни в інвестиційному середовищі, вивчають можливості виходу на український ринок. Перш ніж розпочати чи придбати бізнес, вони цікавляться можливими ризиками, в тому числі у контексті дотримання антикорупційного законодавства. Таку тенденцію можна розцінювати як реакцію на зміни законодавства в сфері запобігання корупції в Україні.

 

Виходячи з нашого спілкування з клієнтами, ми можемо говорити про те, що бізнес демонструє більш глибоке розуміння існуючих корупційних ризиків. Проте таке розуміння не означає, що тепер цими ризиками легше управляти, оскільки антикорупційні питання нечасто (скоріше, у виключних випадках) включаються до питань передінвестиційного аналізу в Україні.

 

При цьому найважливішим є те, що інвестори не сприймають аналіз дотримання вимог антикорупційного законодавства як ефективний важель впливу на вартість об’єкта придбання. В свою чергу, такий аналіз дозволив би охопити юридичні, комерційні, законодавчі, етичні та репутаційні ризики. Розуміння цих ризиків дозволило би вплинути на ціну придбання. Більше того, інвестори не розглядають перевірку дотримання антикорупційного законодавства як інструмент, який дозволяє краще вивчити об’єкт інвестиції. Натомість така перевірка не тільки забезпечує краще розуміння та більш глибоке вивчення бізнесу об’єкта інвестування, але й дозволяє покращити результати діяльності компанії після її придбання. Зокрема, відмінності у корпоративній культурі можуть ускладнити процес інтегрування об’єкта придбання зі своїми процесами та процедурами у глобальну структуру комплаєнсу на рівні всієї групи.

 

Хоча юридичні інструкції заохочують покупців «проводити ретельні процедури комплексного аналізу дотримання антикорупційного законодавства у контексті ризиків, що супроводжують потенційне придбання нових компаній, з тим щоб уникнути відповідальності правонаступника та попередити порушення у майбутньому», інвестори не сприймають такий аналіз як інструмент, який допомагає уникнути відповідальності правонаступника та убезпечити їх від можливих порушень у майбутньому.

 

Цінність і важливість комплексного аналізу дотримання антикорупційного законодавства не слід недооцінювати, особливо у тих випадках, коли покупець є конкурентом об’єкта придбання або коли аналіз передбачає перевірку інформації з особливим режимом доступу (наприклад, маркетингової та фінансової інформації, даних, що містять інформацію про постачальників/клієнтів). У таких випадках можна залучити незалежну сторону для проведення аналізу на предмет дотримання антикорупційного законодавства.

 

Для тих, хто працює у сфері консалтингу та юридичних послуг, очевидним є те, згодом перевірка дотримання антикорупційного законодавства перестане сприйматися як вартісний елемент передінвестиційного законодавства, а стане важливою складовою комплексного аналізу для компаній, які готують угоди з придбання чи поглинання інших корпорацій за кордоном.


13.04.2016